Diskbråck

Ryggraden är uppbyggd av 24 ryggkotor och mellan varje kota sitter det en kuddliknande disk som gör att ryggraden kan röra sig. Dessa diskar har en inre kärna med en flytande substans som omges av ett hårdare yttre. När ett diskbråck sker försvagas eller spricker detta hårda yttre och flytande substans tar sig ut.


Diskbråck – när en disk försvagas eller spricker

diskbråckOm du får ett diskbråck beror det på att diskens hårdare yttre försvagas eller spricker helt vilket leder till att den flytande substansen som finns inne i disken tar sig ut i ryggmärgskanalen.

Det leder i sin tur till att nerverna i ryggmärgen kan bli irriterade och orsaka inflammation. Diskbråck ger ofta besvärliga smärtor och kan uppkomma var som helst i ryggraden.

Olika typer

Tre typer av diskbråck:

  • Diskens inre kärna pressas in i den hårdare yttre ringen men ringen spricker inte.
  • Den inre kärnan trycks utåt så hårt att den pressas genom det yttre höljet och ut i ryggmärgskanalen.
  • Den yttre ringen är helt borta och den inre kärnan kan förflytta sig ut i ryggmärgskanalen.

Vanligast är att man får diskbråck när man är mellan 24 och 64 år. Vanligast är även att diskbråcken inträffar på morgonen.

Har du fått diskbråck kan du känna stickningar och domningar i armar och ben beroende på var bråcket sitter.

Något som är viktigt att ha i åtanke är att nervsmärta i armar och ben inte i alla fall beror på diskbråck. Har du misstänkta symptom ska du därför söka hjälp hos en läkare, naprapat eller kiropraktor för att kunna ställa diagnos på vad som orsakar smärtan.

Vissa människor kan gå runt med diskbråck utan att veta om det, då inget pekar mot det. Det kallas för att man fått ett asymtomatiskt diskbråck, alltså inga symptom.

Vad som orsakar diskbråck

Vissa menar att diskbråck är genetiskt betingat men det är svårt att kunna fastställa exakt varför vissa drabbas och andra inte. Följande punkter är däremot sådant som ökar risken att drabbas av diskbråck:

  • Rökning
  • Tungt kroppsarbete
  • Upprepade onaturliga böjningar eller lyft
  • Stillasittande arbete under lång tid

Behandling

För att läka ett diskbråck krävs en fin balans mellan fysisk aktivitet och vila. Det är med andra ord viktigt att röra på kroppen men du ska undvika tunga lyft och att böja på kroppen i onödan.

För att få en korrekt behandlingsplan ska du söka vård när du känner smärta i rygg, nacke, armar, axlar och/eller ben eftersom att smärtan kan förvärras.

Vissa har mycket besvärlig smärta och kan då behöva genomgå en operation för att kunna fungera normalt i vardagen. Men för de flesta räcker det med rehabilitering och rätt typ av fysisk aktivitet.