Sjukgymnastik gör patienter smärtfria

Strukturerad sjukgymnastik gör var fjärde patient med diskbråck helt smärtfria på två veckor. Detta visar en avhandling vid Sahlgrenska akademin.


En speciell sjukgymnastik har visat sig ge väldig positiv effekt vad det gäller behandling av diskbråck i ländryggen. Många har snabbt blivit helt symptomfria och få patienter har sedan behövt sin operation.

Det är sjukgymnasten Gunilla Limbäck Svensson som i sin avhandling utvärderar en sjukgymnastik bestående av mekanisk diagnostik och terapi, kallad för McKenzie-metoden, kombinerat med bålstabiliserande övningar.

I hennes avhandling ingick 41 personer som på grund av ischias-smärtor skulle opereras.  Efter bara två veckor så hade var fjärde person helt blivit av med sina smärtor. Efter två månader hade majoriteten fått en klar förbättring av sin ischias-värk och efter två år var det bara ett fåtal patienter som behövde sin operation.

Det visade sig också att de som inte gjort operationen var mer fysiskt aktiva trots känningar och att de som gjort operationen undvek i större grad motion och var mer oroliga.

Läs hela avhandlingen här.